Speedtest - Bekijk je download- en uploadsnelheid | Ziggo (2024)

Bekijk de download- en uploadsnelheid van je internetverbinding

Voordat je begint...

Wil je demaximale internetsnelheidtesten? Verbind dan je computer of laptop met een internetkabelaan je modem. Sluit alle andere tabs en programma's. Jewifi-snelheidis meestal lager dan deze maximale internetsnelheid van je abonnement. Test de wifi op je smartphone of tablet op ongeveer 2 meter van je modem.

Upgrade naar Internet Giga met de hoogste snelheid

Nu 6 maanden tot € 10 korting p.m.

Overal in Nederland internetsnelheden tot 1000 Mbit/s
Altijd en overal in huis perfecte wifi

Meer info over Internet Giga Meer info over Internet Giga

Toelichting Speedtest

Bekabelde internetsnelheid

De internetsnelheid zou dicht in de buurt van de snelheid van je pakket moeten liggen.

Wifi-snelheid

De wifi-snelheid is vaak lager dan de maximale internetsnelheid via de kabel.

Is je internetsnelheid lager dan verwacht?

 • Check of je de laatste Windows of Apple versie gebruikt (op oudere apparaten kun je die niet gebruiken en die zijn daardoor vaak trager)
 • Probeer het met een andere internetkabel of koop een nieuwe kabel in onzeZiggo Webshop
 • Verwijder cookies en leeg de cache van de internetbrowser die je gebruikt hebt
 • Doe de test in een andere internetbrowser (Chrome of Edge)
 • Zorg dat je geen VPN aan hebt staan als je de test doet
 • Heb je een Windows pc? Test dan in de Veilige modus met netwerkmogelijkheden

Sneller of stabieler internet nodig?

Ben je niet tevreden over de snelheid of stabiliteit van je huidige internetverbinding? Maak dan gebruik van onze probleemoplosser, of kies uit onderstaande opties.

Speedtest - Bekijk je download- en uploadsnelheid | Ziggo (1)

Sneller internet nodig?

Is je bekabelde internetverbinding niet snel genoeg? Dan is een sneller pakket de oplossing.

Sneller internet Sneller internet

Speedtest - Bekijk je download- en uploadsnelheid | Ziggo (2)

Stabieler internet nodig?

Is je draadloze internetverbindinging niet snel of stabiel genoeg? Wij helpen je graag verder.

Wifi verbeteren Wifi verbeteren

Zo verbeter je zelf de snelheid

Speedtest - Bekijk je download- en uploadsnelheid | Ziggo (3)

Problemen met wifi of internet?

Geen zorgen. We helpen je om je wifi of internet thuis weer aan de praat te krijgen en lossen de problemen samen op.

Extra's die kunnen helpen

 • Tips voor internetten via de kabel
 • Tips voor betere wifi
 • Je wifi-netwerk vergroten met Wifiboosters of SmartWifi pods
 • Je snelheid testen in de veilige modus van Windows.

Je wifi versterken

 • Snelle installatie met de SmartWifi app
 • Verdeel de wifi over je apparaten
 • Probeer het uit vanaf 2,50 euro per maand

Bekijk onze SmartWifi pods Bekijk onze SmartWifi pods

Veelgestelde vragen

Bij Ziggo krijg je internet waar je op kunt rekenen. Stabiel, snel en veilig via ons toekomstvaste glasvezel-kabel internet. En overal in huis perfecte wifi door SmartWifi. Toch een probleem met wifi? Onze Wifi Crew staat altijd voor je klaar.
Meer weten over internet van Ziggo?

De downloadsnelheid tot 1 gigabit per seconde komt neer op het tienvoudige van de gemiddelde 100 Mbit/s aansluiting in Nederland. Hiermee kunnen gezinnen op meerdere apparaten tegelijk 4K-films en tv-programma's bekijken en razendsnel downloaden. Zij halen een film van 5GB in 42 seconden binnen, terwijl dat ruim zeven minuten duurt met een huidig gemiddelde
internetverbinding.

Je kan kiezen uit een downloadsnelheid van 100, 200, 400 of 1000 Mbit/s. We bieden internet aan in verschillende pakketten, zo hebben we Alles-in-1 met Internet, TV & Bellen. Je kan ook kiezen voor een pakket zonder bellen: . Daarnaast hebben we ook een pakket met alleen .

Downloadsnelheid is de snelheid waarmee je dingen kunt binnenhalen vanaf internet naar je computer. Denk aan je e-mails, of een filmpje dat iemand naar je heeft gestuurd.

Uploadsnelheid is de snelheid waarmee je dingen kunt versturen via internet. Dus foto's van dat feestje dat je naar vrienden stuurt, of een presentatie voor je werk die je thuis hebt gemaakt.

De download- en uploadsnelheid wordt aangeduid in Mbit/s, voluit megabit per seconde. Zo heeft Internet XXL een downloadsnelheid van 400 Mbit/s en een uploadsnelheid van 40 Mbit/s.

Wat een goede wifi-snelheid is, hangt erg af van je internetbehoeften en met hoeveel apparaten je tegelijk wifi gebruikt. Zo heeft een alleenstaande waarschijnlijk een minder snelheid nodig dan een gezin met gamende kinderen en thuiswerkende ouders die 's avonds ook graag nog films en series streamen.

Wat is een normale wifi-snelheid?

'Goed' en 'normaal' zijn moeilijk te omschrijven begrippen voor wifi-snelheid. Dus voor normale wifi-snelheid geldt hetzelfde als wat we hierboven over goede wifi schreven.

Lees anders ook eens dit artikel over internetsnelheid.

Dat hangt ervan af wat je ermee doet. Je hebt genoeg aan een abonnement met een internetsnelheid van 100 Mbit/s als je regelmatig mailt, foto’s deelt of filmpjes kijkt. Verwacht je meer van je verbinding, of ben je vaak tegelijk online? Dan is 400 Mbit/s een uitkomst. Download je films en muziek of speel je online games? Ga dan voor Internet Elite, met 1000 Mbit/s het krachtigste internet dat we ooit hebben gehad.

Let op: houd er rekening mee dat je wifi-snelheid lager kan zijn dat de maximale internetsnelheid. Bij wifi zijn de inrichting en het formaat van je huis van invloed op de wifi-snelheid. Heb je nog niet overal goede wifi? Lees dan meer over de beste oplossing daarvoor:SmartWifi.

Check eerst wat je huidige contract- en opzegtermijn is. Dat is handig, want zo voorkom je dubbele kosten. Tijdens je online bestelling kun je kiezen voor de Overstapservice. Wij zeggen dan voor je op bij je oude provider en regelen dat je niet zonder televisie, internet of bellen komt te zitten. Je kunt de Overstapservice gebruiken als de overstapdatum minimaal 30 dagen en maximaal 90 dagen in de toekomst ligt.

Speedtest - Bekijk je download- en uploadsnelheid | Ziggo (2024)

FAQs

What is a good download and upload speed on Speedtest? ›

A good rule of thumb is that download speeds of at least 100 Mbps and upload speeds of 10 Mbps are widely considered fast enough to handle nearly any online activity.

How to increase upload speed? ›

Here are some tips for maximizing the transfer speed:
 1. Use a wired instead of a wireless connection.
 2. Avoid running other apps on your computer when you're uploading or downloading a large amount of data.
 3. Avoid using your internet connection for other activities while you're transferring a large amount of data.

What is a good download speed? ›

A good download speed is at least 100Mbps, and a good upload speed is at least 10 Mbps. With 100Mbps, you can stream movies, attend Zoom meetings, and play games online all on several devices at the same time.

Why does speedtest net take so long? ›

Check whether you're streaming or downloading anything that might be using bandwidth during the Speedtest, and then try testing again. If your Speedtest result still seems slow, try rebooting your device or your router, and ensure that your router does not have any Quality of Service (QOS) features turned on.

Is upload or download speed more important? ›

Download speed is the most important factor when deciding which Internet plan is right for your home. Most home Internet use across all your WiFi-connected devices depends on download speed. This includes streaming video, refreshing your social media feed, online gaming and more.

Is upload speeds up to 20 Mbps good? ›

For most households, upload speeds in the range of 10 to 20 Mbps are sufficient. However, fiber internet providers often offer symmetrical download and upload speeds, providing lightning-fast upload capabilities of up to 8,000 Mbps. Even 100 Mbps of upload speed is considered fast when compared to typical upload rates.

How do I fix low upload Mbps? ›

Reboot the router (turn it on and off) Reposition the router to a central location in your home. Use a wired Ethernet connection to see whether it's the router that's causing slow upload speed or the problem lies elsewhere. Buy a new, updated router (such as a WiFi 6 router)

How to boost download speed? ›

10 ways to increase your download speed
 1. Download one file at a time. ...
 2. Clear your cache. ...
 3. Disconnect devices you don't need from your network. ...
 4. Test your modem and router. ...
 5. Use an ethernet cable. ...
 6. Get a VPN. ...
 7. Update your device drivers. ...
 8. Run computer updates.
Jun 24, 2024

What speed is good for uploading? ›

What is a good upload speed? For the average internet user, a good upload speed to shoot for is 5Mbps. Asymmetric DSL (ADSL) usually has speeds up to 1.5Mbps, while cable internet can have upload speeds from 5Mbps to 50Mbps.

Is 7 a good download speed? ›

Below we'll describe the speeds and services recommended depending on household size and activity type. Basic Service = 3 to 8 Mbps. Medium Service = 12 to 99 Mbps. Advanced Service = 100 Mbps.

Why is my download speed so slow? ›

A slow internet connection may be due to a variety of reasons. It could be your inefficient router, internet service provider (ISP) bandwidth throttling, outdated devices, or even malware. While speeding up your internet connection on your computer is not always easy, there are ways to optimize it.

Is 10 Mbps a good download speed? ›

So, for a smaller household of 1-2 people, a 10 Mbps connection may be enough to do basic online activities. At the same time, a large household with multiple users may find that 40 Mbps or more is needed to handle all their online needs.

How to increase upload speed in Speedtest? ›

Here are the steps to follow:
 1. Clear Cookies. To make your upload and download faster, try clearing your browser's cache and cookies. ...
 2. Restart Your Router. ...
 3. Don't Use Bandwidth-Hogging Programs. ...
 4. Use LAN Connection. ...
 5. Use a VPN. ...
 6. Upgrade Your Internet Subscription. ...
 7. Look for Viruses and Malware. ...
 8. Switch Your Internet Service Provider.
Dec 18, 2023

Why don't my download speeds match my internet speed? ›

Wi-Fi interference: Other electronic devices, physical obstacles like walls and doors, and even other Wi-Fi networks nearby can impact your speed. Range from the router: The farther your device is from your Wi-Fi router, the weaker the signal and, consequently, the slower the speed.

Why is download speed slow and upload is high? ›

Because something is seriously wrong with your modem, or the connection from modem to your ISP. Upload speed should at best be equal to download speed, and for most types of connections, it'll be much slower. Reboot your modem and your router, check all the connections inside your house, and do a speed test.

What should my download speed be with 1000 Mbps? ›

1000 Mbps Download Speed: Explained

An internet speed of 1000 Mbps is extremely fast, with a data transfer of 125 Mb/s. Using this plan, you can download 1080p videos in just a few seconds, if not minutes. Also, I could download Adobe Photoshop in just 7 seconds during my tests.

Is 30 Mbps good or bad? ›

Typical streaming services such as Amazon and Netflix require between 15-25 Mbps to stream content, so 30 Mbps should be fast enough to stream videos from standard to 4k HD definition. 30 Mbps has its limits, as live streaming takes up more bandwidth and streaming on multiple devices will bog your signal down.

Is 10 Mbps a good speed or bad? ›

Good internet speeds usually range between 2 Mbps to 10 Mbps and are suitable for streaming videos and downloading large files. It is also important to note that these speeds are usually enough for up to three to four devices connected simultaneously.

Is 25 Mbps a good internet speed? ›

A 25 Mbps connection allows for basic internet activity, such as 1080p HD video streaming. Larger households and more devices require a faster speed. With 25 Mbps satellite internet speed, you'll easily be able to carry out daily tasks and pastimes, including: Light 4k video streaming.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 5341

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.